จะกำหนด "ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

91 โหวต
visible only to admins: 63 จาก 91 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน