จะกำหนด "ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

41 โหวต
visible only to admins: 28 จาก 41 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน