จะกำหนด "ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

75 โหวต
visible only to admins: 51 จาก 75 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน