จะกำหนด "ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" ได้อย่างไร?

กลับไปด้านบน