จะกำหนด "ระยะปลอดค่าธรรมเนียม" ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

119 โหวต
visible only to admins: 79 จาก 119 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน