จับคู่ห้องประเภทใหม่กับระบบ Channel manager ได้อย่างไร?

กลับไปด้านบน