จับคู่ห้องประเภทใหม่กับระบบ Channel manager ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

14 โหวต
visible only to admins: 6 จาก 14 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน