จะปิดห้องบน Booking.com ได้อย่างไรหากระบบ Channel manger ล่ม?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

14 โหวต
visible only to admins: 5 จาก 14 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน