จะปิดจำนวนห้องว่างบน Booking.com ได้อย่างไรหากระบบ Channel manger ล่ม?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

27 โหวต
visible only to admins: 9 จาก 27 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน