ฉันสามารถปิดราคาด้วยตนเองได้ไหมหากราคานั้นไม่เชื่อมกับ Channel manager?

ทำได้ หากราคาบางรายการที่ไม่ได้เชื่อมกับ Channel manager ที่ท่านใช้ ท่านสามารถปิดราคาดังกล่าวในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยราคาเหล่านี้จะมีสัญลักษณ์ "Not XML" อย่างชัดเจน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum