หา ID ห้องสำหรับจับคู่ห้องประเภทใหม่ได้จากที่ใด?

ส่วนใหญ่แล้วระบบ Channel manager จะจับคู่ห้องทั้งหมดที่เพิ่มใหม่ในเอกซ์ทราเน็ต Booking.com โดยอัตโนมัติ โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการของท่านหากตัวเลือกนี้เกิดขึ้นกับ Channel manager ที่ท่านใช้งาน

หากท่านทำการจับคู่ห้องด้วยตนเอง ก็สามารถตรวจสอบ ID ห้องโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

  1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต Booking.com
  2. คลิกแท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือก "ข้อมูลห้องพัก"
  3. ที่ใต้ข้อมูลประเภทห้องพัก ท่านจะพบหมายเลข ID เฉพาะซึ่งสามารถใช้จับคู่ประเภทห้องระหว่าง Booking.com และระบบ Channel manager
กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum