หา ID ห้องสำหรับจับคู่ห้องประเภทใหม่ได้อย่างไร?

กลับไปด้านบน