หา ID ห้องสำหรับจับคู่ห้องประเภทใหม่ได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

7 โหวต
visible only to admins: 3 จาก 7 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน