การตั้งค่าความปลอดภัยบนแอป Pulse

เพิ่มความปลอดภัยให้แอป Pulse ด้วยการตั้งรหัส 4 หลัก (PIN) หรือ Touch ID

ท่านสามารถตั้งรหัสข้างต้น (หรือเปลี่ยนรหัสที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน) ได้โดยแตะที่ "เพิ่มเติม" จากนั้นไปที่ "ความปลอดภัย"

ระบบจะถามรหัสหรือ Touch ID ทุกครั้งที่ท่านเปิดแอป

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum