จะสร้างต้นแบบข้อความเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

181 โหวต
visible only to admins: 158 จาก 181 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน