ต้องใส่ภาพถ่ายในขั้นตอนการลงทะเบียนที่พักไหม?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

65 โหวต
visible only to admins: 42 จาก 65 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน