จะระบุข้อมูลการรับกุญแจได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

54 โหวต
visible only to admins: 34 จาก 54 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน