วิธีส่งหรือโหลดข้อมูลปฏิทิน

ท่านอาจพบตัวเลือกนี้หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน หากท่านมีปฏิทินซึ่งแสดง 30 วันพร้อมกัน ท่านควรจะเห็นตัวเลือกนี้ อย่างไรก็ตามฟังก์ชั่นนี้อาจยังไม่เปิดให้ใช้งานในภูมิภาคของท่าน โดยเรากำลังพยายามอย่างถึงที่สุดในการเปิดให้ที่พักคู่ค้าทุกท่านได้ใช้งานฟังก์ชั่นนี้ในไม่ช้า 

ต้องการให้ทุกช่องทางการขายออนไลน์มีจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จองตรงกันใช่ไหม? ท่านสามารถทำได้ด้วย 2 วิธีต่อไปนี้:

ตัวเลือกส่งข้อมูลปฏิทิน

ด้วยตัวเลือกนี้ ท่านสามารถคัดลอกข้อมูลสถานะของห้องพักบน Booking.com ไปยังปฏิทินอื่น ๆ ที่ท่านใช้ เช่น iCal, Google หรือ Outlook ได้

วิธีทำมีดังนี้:

1.) เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต และคลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"

2.) คลิก "ปฏิทิน" (หรือชื่อห้องพักประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อเข้าสู่ปฏิทินของห้องประเภทดังกล่าว)

3.) จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ "ซิงก์ข้อมูลปฏิทินของท่าน"

4.) ใต้หัวข้อ "ขั้นที่ 1: ส่งออกข้อมูลปฏิทินของท่าน" คลิก "คัดลอกลิงก์" และวางลิงก์ที่คัดลอกในปฏิทินอื่น ๆ ที่ท่านใช้ เช่น iCal, Google หรือ Outlook

หากต้องการกำหนดความถี่ในการซิงก์ข้อมูลปฏิทิน โปรดเช็คที่การตั้งค่าของปฏิทินอื่น ๆ ที่ท่านใช้

ตัวเลือกโหลดข้อมูลปฏิทิน


ตัวเลือกนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากท่านร่วมธุรกิจกับช่องทางการขายออนไลน์อื่น ๆ และต้องการนำเข้าหรือซิงก์ข้อมูลระหว่างปฏิทินอื่น ๆ กับปฏิทินของ Booking.com

วิธีทำมีดังนี้:

1. คัดลอกลิงก์ URL จากปฏิทินอื่นที่ท่านต้องการดึงข้อมูล

2. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต และไปที่แท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"

3. คลิก "ปฏิทิน"(หรือชื่อห้องพักประเภทใดประเภทหนึ่งเพื่อเข้าสู่ปฏิทินของห้องประเภทดังกล่าว) จากนั้นคลิกเมนูดรอปดาวน์ "ซิงก์ข้อมูลปฏิทินของท่าน"

4. ใต้หัวข้อ "ขั้นที่ 2: นำเข้าข้อมูลปฏิทินอื่น ๆ" วางลิงก์ URL ที่คัดลอกจากปฏิทินของเว็บไซต์อื่น ๆ ที่ท่านเปิดขายออนไลน์ด้วย 

5. คลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง"

6. รอให้ข้อความต่อไปนี้ปรากฏ: "ซิงก์ปฏิทินของท่านแล้ว"

7. หากลิงก์นี้ไม่สามารถใช้การได้ หรือเป็นลิงก์ปฏิทินที่ไม่ถูกต้อง ข้อความจะปรากฏดังนี้: "ลิงก์ที่ท่านระบุไม่สามารถใช้การได้ ท่านสามารถดูวิธีการคัดลอกลิงก์ที่ถูกต้องในหน้าคำถามที่พบบ่อย (FAQ) ของเว็บไซต์ซึ่งให้บริการปฏิทินที่ท่านใช้ 

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum