จะเปลี่ยนภาษาในศูนย์ช่วยเหลือ (Help Centre) ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเปลี่ยนภาษาของศูนย์ช่วยเหลือที่พักคู่ค้า Booking.com โดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ไปที่ partnerhelp.booking.com

2. คลิกสัญลักษณ์ธงที่อยู่ทางมุมขวาบนของหน้าจอ

3. เลือกธงของภาษาที่ต้องการ จากนั้นเว็บไซต์จะเปลี่ยนเป็นภาษาดังกล่าว

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum