จะเปลี่ยนชื่อที่พักได้อย่างไร?

การเปลี่ยนชื่อที่พักสามารถทำได้ในบางกรณีเท่านั้น

หากที่พักของท่านอยู่ระหว่างการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนชื่อที่พักดังกล่าว

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ที่พักต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้อง และจะต้องอัปเดตข้อมูลทั้งหมดทั้งทางด้าน Booking.com และด้านของที่พักเอง ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้ที่นี่

เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น โปรดแจ้งให้เราทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงชื่อใด ๆ ผ่านแท็บ "กล่องข้อความ" ในเอกซ์ทราเน็ตของท่านเพื่อให้เราสามารถอัปเดตข้อมูลในระบบ

หากท่านมีความประสงค์จะเปลี่ยนชื่อที่พัก โปรดคำนึงถึงข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ใช้ชื่อเฉพาะเจาะจงและมีเอกลักษณ์ซึ่งจะไม่ทำให้ลูกค้าสับสน
  • คำนึงถึงเวลาที่มีการค้นหาชื่อผ่านทาง Google เช่น จะต้องพิมพ์ว่าอะไรจึงจะค้นเจอที่พักนี้
  • ผู้ค้นหาข้อมูลมักจะพิมพ์ให้น้อยที่สุดเพื่อค้นหาผลลัพธ์ที่ต้องการ
  • หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องหมายต่าง ๆ เช่น เครื่องหมายคำพูด ("") ดอกจัน (*) และเครื่องหมาย @ อย่างไรก็ตาม เครื่องหมาย & เป็นวิธีที่ช่วยให้ชื่อสั้นลงได้
  • ไม่ควรใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่กับคำทั้งคำ (แต่สามารถใช้กับตัวย่อได้) เช่น ควรใช้ "Apartment VL Amsterdam" แทนที่จะใช้ "Apartment VL AMSTERDAM"
กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum