จะเปลี่ยนชื่อที่พักได้อย่างไร?

การเปลี่ยนชื่อที่พักสามารถทำได้ในบางกรณีเท่านั้น

หากที่พักของท่านอยู่ระหว่างการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เราขอแนะนำให้เปลี่ยนชื่อที่พักดังกล่าว

ขั้นตอนนี้ต้องดำเนินการผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเพื่อให้ชื่อใหม่จดทะเบียนอย่างถูกกฏหมาย เมื่อเสร็จสิ้นโปรดแจ้งให้เราทราบผ่านแท็บ "กล่องข้อความ" จากนั้นเราจะอัปเดตข้อมูลในระบบ

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum