คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับการติดต่อกับลูกค้า

หากต้องการติดต่อกับลูกค้าผ่านอีเมล ขอแนะนำอย่างยิ่งให้สื่อสารอย่างชัดเจนมากที่สุด

ด้านล่างนี้เป็นคำแนะนำบางส่วนที่น่าสนใจ:

- ขั้นแรก กล่าวถึงชื่อของผู้เข้าพัก

- ระบุหมายเลขการจองที่เกี่ยวข้องและแจ้งสาเหตุที่ท่านติดต่อมาหาลูกค้า

- เขียนคำถามและข้อมูลเป็นข้อ ๆ หรือสั้น ๆ เข้าใจง่าย

- แจ้งให้ลูกค้าทราบว่าท่านพร้อมตอบทุกข้อซักถาม

- ปิดท้ายข้อความด้วยชื่อ ตำแหน่ง และข้อมูลสำหรับติดต่อท่าน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum