จะหลีกเลี่ยงปัญหาจองเกินจำนวนจัดสรรได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

285 โหวต
visible only to admins: 136 จาก 285 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน