จะหลีกเลี่ยงปัญหาจองเกินจำนวนจัดสรรได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

206 โหวต
visible only to admins: 101 จาก 206 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน