จะหลีกเลี่ยงปัญหาจองเกินจำนวนจัดสรรได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

139 โหวต
visible only to admins: 73 จาก 139 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน