จะหลีกเลี่ยงปัญหาจองเกินจำนวนจัดสรรได้อย่างไร?

กลับไปด้านบน