คะแนนที่พักจะปรากฏเมื่อมีความคิดเห็นจำนวนเท่าใด?

เมื่อหน้าข้อมูลที่พักของท่านมีความคิดเห็นอย่างน้อย 5 รายการ ระบบจะคำนวณคะแนนและแสดงบนเว็บไซต์โดยอัตโนมัติ

ท่านสามารถเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและเลือกหน้า “ความคิดเห็นจากผู้เข้าพัก” เพื่อดูความคิดเห็นและคะแนนแต่ละรายการ

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum