จะลบภาพที่พักได้อย่างไร?

ท่านสามารถลบภาพถ่ายที่พักได้อย่างง่ายดาย เพียงดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกหัวข้อ "ภาพถ่าย"

2. เลือกภาพที่ต้องการลบจากนั้นคลิกสัญลักษณ์ถังขยะที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

คำแนะนำ:

หากท่านต้องการลบภาพถ่ายหลักของที่พัก (ภาพถ่ายด้านบนซ้าย) โปรดตรวจสอบว่าท่านได้ลากภาพถ่ายอื่นมาแทนที่ภาพดังกล่าวเสมอ

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum