จะลบภาพที่พักได้อย่างไร?

ท่านสามารถลบภาพถ่ายที่พักได้อย่างง่ายดาย เพียงดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ “รายละเอียดที่พัก” ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกเมนู “ภาพถ่าย”

2. เลือกภาพที่ต้องการลบจากนั้นคลิกสัญลักษณ์ถังขยะที่อยู่ด้านล่างของหน้าจอ

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum