สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มนโยบายที่พักได้ด้วยตนเองหรือไม่?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

238 โหวต
visible only to admins: 89 จาก 238 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน