สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มนโยบายที่พักได้ด้วยตนเองหรือไม่?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

134 โหวต
visible only to admins: 57 จาก 134 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน