สามารถเปลี่ยนหรือเพิ่มนโยบายที่พักได้ด้วยตนเองหรือไม่?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

87 โหวต
visible only to admins: 39 จาก 87 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน