จะเปลี่ยนข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ของที่พักได้อย่างไร?

ท่านไม่สามารถดำเนินการเปลี่ยนข้อมูลภาษีมูลเพิ่ม (VAT) ได้ด้วยตนเอง โปรดติดต่อเราผ่านกล่องข้อความเพื่ออัปเดตข้อมูล:

1. คลิก “เขียนข้อความใหม่” และเลือกหัวข้อ “ข้อซักถามทั่วไป”

2. แจ้งให้เราทราบว่าต้องการอัปเดตข้อมูลใด จากนั้นคลิก “ส่งข้อความ”

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum