จะทราบได้อย่างไรว่าการจองได้รับการยืนยันแล้ว?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

718 โหวต
visible only to admins: 326 จาก 718 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน