จะทราบได้อย่างไรว่าการจองได้รับการยืนยันแล้ว?

การจองที่พักซึ่งเกิดขึ้นบน Booking.com จะยืนยันทันทีและที่พักต้องจัดสรรบริการให้

เมื่อลูกค้าดำเนินการจองเสร็จสิ้น ท่านจะได้รับข้อมูลยืนยันผ่านอีเมลหรือแฟกซ์

หากต้องการดูข้อมูลโดยรวมของรายการจองใหม่ที่ได้รับ โปรดเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “การจอง” แล้วตรวจสอบหัวข้อ “การจองที่ใกล้เข้ามา” หรือคลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอป Pulse 

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum