ฉันจะต้องชำระค่าคอมมิชชั่นเท่าใด?

 

ตามที่ได้ทำข้อตกลงกับ Booking.com ท่านจะต้องชำระค่าคอมมิชชั่นสำหรับการจองทุกรายการที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์ และลูกค้าได้เข้าพักในที่พักของท่าน

ท่านสามารถดูค่าคอมมิชชั่นที่ค้างชำระ (หรือชำระเรียบร้อยแล้ว) สำหรับการจองแต่ละรายการโดยดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้:

  1. คลิกที่แท็บ "การเงิน" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกหัวข้อ "ใบแจ้งหนี้"
  2. รายการใบแจ้งหนี้จะปรากฏขึ้น โดยด้านล่างหัวข้อ "จำนวนเงินที่ต้องชำระ" จะมีตัวเลือกเพื่อดูการจองที่เกี่ยวข้อง
  3. นอกจากนี้ ท่านยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ที่คอลัมน์ "ใบแจ้งหนี้" ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ
กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum