ฉันจะเปลี่ยนภาพถ่ายหลักของที่พักได้อย่างไร?

ท่านสามารถเปลี่ยนภาพถ่ายหลักของที่พักได้อย่างง่ายดายเพียงดำเนินการดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือกเมนูย่อย "ภาพถ่าย"

2. ภาพถ่ายแรกใต้หัวข้อ "คลังภาพ" จะปรากฏเป็นภาพถ่ายหลักของที่พักท่านในหน้า Booking.com และในผลการค้นหา

3. หากต้องการเปลี่ยนภาพ โปรดคลิกและลากภาพที่ต้องการมาไว้เป็นลำดับแรก

4. หากต้องการอัปโหลดภาพใหม่ โปรดคลิกปุ่มสีฟ้า "เพิ่มภาพถ่าย" ซึ่งอยู่เหนือ "คลังภาพ"

5. เมื่อภาพที่อัปโหลดใหม่ปรากฏในคลังภาพ โปรดคลิกและลากภาพดังกล่าวมาไว้เป็นลำดับแรกแทนภาพถ่ายหลักเก่า

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum