จะเพิ่มข้อกำหนดด้านการจองให้กับราคาบนหน้าที่พักได้อย่างไร?

ท่านสามารถเพิ่มข้อกำหนดให้กับราคาห้องพักได้โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต

ข้อกำหนดด้านการจองได้แก่ ระยะเข้าพักขั้นต่ำ ราคาที่ไม่สามารถรับเงินคืน หรือเลือกว่าจะให้ลูกค้าจองล่วงหน้าได้นานเพียงใด โปรดดำเนินการดังนี้:

1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก “ปฏิทิน”

2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากราคาที่ต้องการเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

3. ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใส่ตัวเลขในกล่องสีขาว โดยระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติเมื่อท่านคลิกพื้นที่ใดก็ได้ในหน้านี้

คำแนะนำ:

ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดสำหรับช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้นได้โดยคลิก 'แก้ไข' ซึ่งอยู่ถัดจากชื่อข้อกำหนด

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน โปรดคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum