จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

142 โหวต
visible only to admins: 97 จาก 142 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน