จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

147 โหวต
visible only to admins: 100 จาก 147 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน