จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

244 โหวต
visible only to admins: 147 จาก 244 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน