จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

571 โหวต
visible only to admins: 381 จาก 571 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน