จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

528 โหวต
visible only to admins: 355 จาก 528 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน