จะแจ้งบัตรเครดิตใช้การไม่ได้ในระบบได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

627 โหวต
visible only to admins: 419 จาก 627 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน