จะดูข้อความที่ติดต่อระหว่างที่พักของฉันและลูกค้าได้จากที่ใด?

ท่านสามารถดูการติดต่อสื่อสารทั้งหมดระหว่างที่พักของท่านและลูกค้าได้ในเอกซ์ทราเน็ต:

1. คลิกแท็บ "การจอง" ในเอกซ์ทราเน็ตจากนั้นใช้เกณฑ์วันที่เพื่อค้นหาการจองที่ต้องการ

2. คลิกชื่อผู้เข้าพักหรือหมายเลขอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง จากนั้นท่านจะสามารถดูข้อความทั้งหมดได้ที่หัวข้อ "การสื่อสารกับผู้เข้าพัก"

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum