จะรวมอาหารเช้าในราคาห้องพักได้อย่างไร?

ท่านสามารถเพิ่มอาหารเช้าได้โดยใช้ตัวเลือกพื้นฐานหรือตัวเลือกขั้นสูง (ขึ้นอยู่กับว่าความต้องการส่วนใหญ่ของที่พักประเภทเดียวกับท่านเป็นอย่างไร) โปรดดำเนินการตามขั้นตอนตที่สอดคล้องกับตัวเลือกที่ปรากฏในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน

  • เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนอาหารเช้าซึ่งรวมในราคาห้องพักหรือชำระได้เมื่อเช็คอิน

1. คลิกแท็บ "ที่พัก" จากนั้นเลือก "สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ"

2. เลื่อนลงไปด้านล่างเพื่อเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลอาหารเช้าตามต้องการ

3. คลิก "บันทึก" เมื่อดำเนินการเสร็จ

  • เพิ่ม/ปรับเปลี่ยนอาหารเช้าสำหรับราคาห้องพักประเภทใดประเภทหนึ่ง


1. คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลือก "ประเภทราคา"

2. ท่านสามารถเลือก "แก้ไข" ราคาที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างใหม่โดยคลิก "เพิ่มประเภทราคาใหม่"

3. ที่หัวข้อ "มื้ออาหารใด?" ทำเครื่องหมายหน้าอาหารเช้า เลือก "ตรวจสอบประเภทราคา" จากนั้น "บันทึกประเภทราคา" ในขั้นตอนถัดไป

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum