จะรวมอาหารเช้าลงไปในราคาได้อย่างไร?

ท่านสามารถเพิ่มตัวเลือกอาหารเช้าไปยังราคาห้องพัก จากนั้นปรับราคาตามความเหมาะสม โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ "รายละเอียดที่พัก" จากนั้นเลือก "สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ"

2. เลื่อนลงไปที่หัวข้อ "มื้ออาหาร" และทำเครื่องหมายหน้าอาหารเช้าพร้อมระบุราคา

3. คลิก "บันทึก" เมื่อดำเนินการเสร็จ

หากต้องการสร้างราคาห้องพักที่รวมอาหารเช้า โปรดดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" จากนั้นเลือก "ประเภทราคา"

2. ท่านสามารถเลือก "แก้ไข" ราคาที่มีอยู่แล้ว หรือสร้างใหม่โดยคลิก "เพิ่มประเภทราคาใหม่"

3. ที่หัวข้อ "มื้ออาหารใด?" ทำเครื่องหมายหน้าอาหารเช้า เลือก "ตรวจสอบประเภทราคา" จากนั้น "บันทึกประเภทราคา" ในขั้นตอนถัดไป

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum