ฉันจะเพิ่มภาพถ่ายของแต่ละห้องพักหรือยูนิตได้อย่างไร?

หากท่านต้องการเพิ่มภาพถ่ายเฉพาะสำหรับห้องหรือยูนิตใด โปรดดำเนินการดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ ‘รายละเอียดที่พัก’ และเลือกเมนูย่อย ‘ภาพถ่าย’

2. จากคลังภาพท่านสามารถคลิกและลากภาพที่ต้องการไปยังคลังของห้องที่ต้องการซึ่งอยู่ด้านล่าง

3. นอกจากนี้ ท่านสามารถคลิก ‘แก้ไข’ บนภาพถ่ายและทำเครื่องหมายว่าระบุว่าภาพที่เลือกเป็นของห้องพักหรือยูนิตใด

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum