จะเพิ่มภาพถ่ายของแต่ละห้องพักหรือยูนิตได้อย่างไร?

หากท่านต้องการเพิ่มภาพถ่ายสำหรับห้องใดห้องหนึ่งหรือยูนิตใดยูนิตหนึ่ง โปรดดำเนินการดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ "ที่พัก" และเลือกเมนูย่อย "ภาพถ่าย"

2. จากคลังภาพท่านสามารถคลิกและลากภาพที่ต้องการไปยังคลังของห้องที่ต้องการซึ่งอยู่ด้านล่าง

3. นอกจากนี้ท่านสามารถคลิก "แก้ไข" บนภาพถ่ายและทำเครื่องหมายว่าระบุว่าภาพที่เลือกเป็นของห้องพักหรือยูนิตใด

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum