รางวัลรีวิวจากผู้เข้าพักของ Booking.com คืออะไร?

ในแต่ละปี เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับที่พักที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 8.0 ขึ้นไปจากรีวิวออนไลน์อย่างน้อย 10 รีวิว ซึ่งเป็นเครื่องหมายว่าที่พักเหล่านี้ได้สร้างประสบการณ์อันยอดเยี่ยมให้กับผู้เข้าพัก เราจึงขอมอบรางวัลรีวิวจากผู้เข้าพักเพื่อเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จนี้ 

ที่พักคู่ค้าซึ่งผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตร สติกเกอร์ติดกระจก รวมถึงอาจได้รับโอกาสแบ่งปันความสำเร็จนี้ทางโซเชียลมีเดียในรูปแบบดิจิตัล  

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่เว็บไซต์ guestreviewawards.booking.com

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum