ฉันสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับที่จอดรถได้ไหม?

ท่านสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับที่จอดรถของที่พักได้อย่างง่ายดาย เพียงดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ "รายละเอียดของที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือก "กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ"

2. ระบุข้อมูลเกี่ยวกับที่จอดรถว่ามีค่าธรรมเนียมหรือไม่และคิดเป็นเท่าใด รวมถึงระบุว่าลูกค้าต้องจองที่จอดรถล่วงหน้าหรือไม่

3. เมื่อเสร็จสิ้น เลื่อนลงมาด้านล่างเพื่อคลิก "บันทึก"

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum