จะปิดให้บริการที่พักชั่วคราวได้อย่างไร?

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่

683 โหวต
visible only to admins: 411 จาก 683 เห็นว่ามีประโยชน์
กลับไปด้านบน