จะหยุดนำเสนอส่วนลด Genius ได้อย่างไร?

หากต้องการหยุดการนำเสนอส่วนลดแก่ผู้จอง Genius โปรดติดเราผ่านแท็บ "กล่องข้อความ" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเราจะอัปเดตข้อมูลให้ท่าน

โปรดทราบว่าหากยกเลิกโปรแกรม ท่านจะไม่สามารถเข้าร่วมได้อีกจนกว่าจะครบ 6 เดือน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum