คะแนนความคิดเห็นมีวิธีคำนวณอย่างไร?

คะแนนที่แสดงในหน้าข้อมูลที่พักของท่านเป็นคะแนนเฉลี่ยจากความคิดเห็นทั้งหมดในช่วงเวลาขณะนั้น

ปัจจัยที่มีผลคืออะไรบ้าง?

ผู้เข้าพักจะให้คะแนน (ตั้งแต่ 2.5-10) ในแต่ละหัวข้อด้านล่างนี้ จากนั้นระบบจะคำนวณคะแนนเฉลี่ยของความคิดเห็นทั้งหมดโดยอิงจากคะแนนที่ได้รับ

- พนักงาน

- ความสะอาดของห้องพัก

- ความสะดวกสบาย

- คุ้มค่าเงิน

- ที่ตั้ง

จากหน้าข้อมูลที่พัก ท่านสามารถดูความคิดเห็นทั้งหมดในช่วงคะแนน 2.5 - 10 (คะแนนสูงสุดคือ 10)

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum