คะแนนรีวิวมีวิธีคำนวณอย่างไร?

ในแต่ละครั้งที่ท่านได้รับรีวิว หรือรีวิวหมดอายุ ระบบของเราจะใช้เวลา 48 ชั่วโมงในการซิงก์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มทั้งหมด (เอกซ์ทราเน็ต หน้าที่พักที่เปิดเป็นสาธารณะ ฯลฯ) โดยจะแสดงข้อมูลจากเอกซ์ทราเน็ตบนหน้าเว็บไซต์เมื่ออัปเดตข้อมูลเสร็จสิ้น ดังนั้น วันที่อนุมัติรีวิวล่าสุดจะส่งผลต่อวันที่มีการอัปเดตข้อมูล

ผู้เข้าพักสามารถประเมินได้ 4 ระดับผ่านการเลือกหน้ายิ้มหรือหน้าเศร้า โดยแต่ละหน้าจะเท่ากับ 2.5 คะแนน เราจะคำนวณคะแนนของท่านด้วยการรวมคะแนนทั้งหมดจากแต่ละประเภทและหารด้วยจำนวนประเภทที่มีการรีวิว

ตัวอย่างเช่น เมื่อเรารวมคะแนนจากประเภทความสะอาด ความสะดวกสบาย ทำเล สิ่งอำนวยความสะดวก พนักงาน และความคุ้มค่าเงิน เราจะนำยอดรวมที่ได้มาหาร 6 (ไม่นับประเภท WiFi ฟรี เพราะเป็นประเภทที่อาจเลือกหรือไม่ก็ได้) 

ดังนั้น รีวิวแต่ละรายการที่ได้รับจะไม่ส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยของที่พักท่านในทันที

รีวิวจะหมดอายุเองโดยอัตโนมัติในอีก 24 เดือนให้หลัง ทั้งนี้ ระบบจะใช้เวลาอีก 48 ชั่วโมงในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของท่านใหม่ก่อนแสดงผลในหน้าที่พักของท่าน

รีวิวที่นานเกินกว่า 24 เดือนจะโดนลบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้รีวิวที่ลูกค้าเห็นตรงตามจริงและอัปเดตมากที่สุด ดังนั้นคะแนนรีวิวจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum