ฉันสามารถส่งคำขอให้ลบความคิดเห็นจากผู้เข้าพักได้ไหม?

เนื่องจากความคิดเห็น/รีวิวเป็นข้อมูลที่ลูกค้าพบว่ามีประโยชน์สำหรับการค้นหาออนไลน์ เราจึงจะลบความคิดเห็นให้ก็ต่อเมื่อตรงกับกรณีต่อไปนี้:

- ลูกค้าไม่ได้เข้าพัก ยกเลิกไปแล้ว หรือจองเกินจำนวนจัดสรร (ลูกค้าต้องย้ายไปเข้าพักที่อื่น)

- เนื้อหามีถ้อยคำรุนแรง หยาบคาย หมิ่นประมาท หรือโจมตีถึงพนักงานโดยตรงในแง่ลบ หรือเกี่ยวข้องกับการเมือง ศาสนา และจริยธรรม

- โปรโมทกิจกรรมผิดกฏหมาย

- เนื้อหามีข้อมูลสำหรับติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล เว็บไซต์

- ความคิดเห็นต้องสงสัยว่าไม่เป็นจริง และมีจุดประสงค์โจมตีคู่แข่ง จะถูกลบออกอย่างสิ้นเชิง

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum