ความคิดเห็นจากผู้เข้าพักจะปรากฏบนหน้าเว็บไซต์นานเท่าใด?

ความคิดเห็นหรือรีวิวแต่ละรายการจะแสดงบนหน้าที่พักของท่านนาน 24 เดือน หลังจากนั้นจะถูกเก็บเข้าคลังโดยอัตโนมัติ โดยท่านสามารถดูได้ที่ท้าย ๆ ของหน้าข้อมลที่พัก เมื่อมีความคิดเห็นถูกเก็บเข้าคลัง ระบบจะคำนวณคะแนนโดยรวมใหม่อีกครั้งโดยใช้เฉพาะความคิดเห็นที่ยังออนไลน์อยู่

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum