จะเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองได้อย่างไร?

หากต้องการเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองของที่พัก โปรดดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ต จากนั้นเลือกหัวข้อ "นโยบาย" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

2. คลิกปุ่ม "บันทึก" เมื่อเสร็จเรียบร้อย

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum