ฉันสามารถเปลี่ยนนโยบายยกเลิกการจองได้ไหม?

หากต้องการเปลี่ยนนโยบายยกเลิกของที่พัก โปรดดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือกหัวข้อ “นโยบาย” เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการ

2. คลิกปุ่ม “บันทึก” เมื่อเสร็จเรียบร้อย

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum