จะอัปเดตข้อมูลสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พักได้อย่างไร?

สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจของที่พัก โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลของท่านอัปเดตอยู่เสมอ โดยดำเนินการดังนี้:

1. คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ตจากนั้นเลือก "สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ"

2. ทำเครื่องหมาย (หรือเอาออก) หน้าสิ่งอำนวยความสะดวกที่ที่พักของท่านมมีและให้บริการ

3. ไม่ควรเลือกกิจกรรมซึ่งจัดนอกสถานที่ (แม้จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียง) เพราะอาจสร้างความสับสนให้กับลูกค้าและอาจได้รับคำร้องเรียน

4. คลิกปุ่ม "บันทึก" ที่อยู่ด้านล่างของหน้า

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum