ใช้วิธีการใดคำนวณยอดคอมมิชชั่นที่ฉันต้องชำระแต่ละเดือน?

ใบแจ้งหนี้คอมมิชชั่นคำนวณโดยอิงจากวันที่เช็คเอาท์ของผู้เข้าพัก โดยช่วงสัปดาห์แรกของแต่ละเดือนระบบจะออกใบแจ้งหนี้สำหรับการจองทั้งหมดที่มีวันที่เช็คเอาท์ในเดือนก่อนหน้า

นั่นหมายความว่า หากลูกค้าเช็คอินในวันที่ 30 มกราคม และเช็คเอาท์ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ คอมมิชชั่นของการจองนี้จะนำไปรวมในใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์

หากต้องการดูว่าการจองใดบ้างที่จะรวมในใบแจ้งหนี้ของเดือนนั้น ๆ โปรดทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ต

2. คลิกแท็บ "การเงิน" จากนั้นคลิกเมนู "ใบแจ้งหนี้"

3. เลือกช่วงเวลาออกใบแจ้งหนี้ที่ต้องการ จากนั้นคลิก "ดูการจอง" ใต้คอลัมน์ "จำนวนเงินที่ต้องชำระ"

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum