เพราะเหตุใดจึงมีข้อกำหนดเมื่อตั้งนโยบาย?

เราใช้รูปแบบข้อความมาตรฐานที่สามารถแปลเป็นภาษาอื่นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย อีกทั้งเพื่อให้นโยบายที่พักชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั้งเว็บไซต์

ด้วยวิธีนี้ลูกค้าจะได้รับข้อมูลสำคัญที่ชัดเจน และส่งผลให้ตัดสินใจจองได้ดีขึ้น

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum