เพราะเหตุใดภาพถ่ายของฉันในเอกซ์ทราเน็ตและบน Booking.com จึงแตกต่างกัน?

เว็บไซต์ของเราทดลองนำเสนอเนื้อหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อค้นหาแนวทางที่จะช่วยเพิ่มยอดจอง อีกทั้งเพื่อให้ลูกค้าและที่พักคู่ค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

ด้วยเหตุนี้ ท่านจึงจะพบว่าภาพถ่าย คำอธิบาย และฟีเจอร์อื่น ๆ แตกต่างกันไปเมื่อเข้าใช้งานในแต่ละครั้ง

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum