เพราะเหตุใดจึงใช้ชื่อห้องพักตามที่ต้องการไม่ได้?

Booking.com ใช้ชื่อห้องที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน

ชื่อห้องดังกล่าวจะใช้กับที่พักทุกแห่งทั่วโลก รวมถึงแปลเป็น 42 ภาษา

จากงานวิจัยการตลาดออนไลน์จำนวนมากพบว่าลูกค้าส่วนใหญ่มีโอกาสตัดสินใจจองมากกว่าหากห้องพักมีข้อมูลที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum