ฉันลืมรหัสผ่าน

ไปยัง https://admin.booking.com/?lang=th และเลือก ‘ท่านลืมรหัสผ่านหรือ?’

ระบบจะสอบถามชื่อที่ท่านใช้เข้าสู่ระบบ จากนั้นจะส่งอีเมลพร้อมลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านไปให้ท่าน

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum