จะเปิดที่พักเพิ่มบน Booking.com ได้อย่างไร?

1. หากที่พักที่ต้องการเพิ่มใหม่ใช้ที่อยู่ที่แตกต่างจากที่พักเดิมที่เปิดให้จองแล้ว โปรดดำเนินการดังนี้:

ก. ไปที่ Join Booking.com และระบุชื่อ-สกุล อีเมล และประเภทที่พักของท่าน จากนั้นคลิก "เริ่มดำเนินการ"

ข. ดำเนินการตามขั้นตอนในการลงทะเบียน หากท่านต้องการใช้ชื่อและรหัสผ่านเดียวเพื่อเข้าสู่ระบบสำหรับที่พักทั้งหมดของท่าน โปรดส่งข้อความหาเราผ่านกล่องข้อความของที่พักของท่านซึ่งเปิดให้จองแล้ว และแจ้งเราว่าท่านต้องการลงทะเบียนที่พักเพิ่ม

2. หากที่พักที่ต้องการเพิ่มใหม่ใช้ที่อยู่เดียวกับที่พักของท่านซึ่งมี ID แล้ว โปรดดำเนินการดังนี้:

ก. เลือกแท็บ "ที่พัก" ในเมนูเอกซ์ทราเน็ตของท่าน และคลิก "ข้อมูลห้องพัก/ยูนิต" หรือ "ข้อมูลห้องพัก" (ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน) เพื่อสร้างประเภทห้องพักหรือประเภทยูนิตใหม่ในที่พักเดิม

ข. ใต้หัวข้อ "สิ่งอำนวยความสะดวกในห้องพัก" ท่านสามารถเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น ขนาดห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก

ค. เปิดแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" เพื่อกำหนดราคา วันที่เปิดให้จอง และข้อกำหนดด้านการจองสำหรับห้องพักหรือยูนิตที่เพิ่งเพิ่มใหม่

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum