ฉันจะยกเลิกสัญญาร่วมธุรกิจกับ Booking.com ได้อย่างไร?

หากท่านต้องการยกเลิกสัญญากับเรา โปรดดำเนินการดังต่อไปนี้:

1. เข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและเลือกแท็บเมนูกล่องข้อความ จากนั้นเขียนข้อความถึงเราโดยใช้หัวเรื่อง 'สัญญา' และแจ้งว่าท่านต้องการยกเลิกข้อตกลงที่มีร่วมกับ Booking.com BV. พร้อมด้วยเหตุผล

2. ระบบจะส่งต่อคำขอที่ท่านเขียนไปยังสำนักงานใหญ่ของเราในกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์

3. จากนั้นท่านจะได้รับ “จดหมายแจ้งยกเลิกสัญญา” อย่างเป็นทางการจาก Booking.com BV. หลังจากนั้นภายใน 14 วันรวมถึงหลังจากที่ท่านชำระใบแจ้งหนี้ครบถ้วนแล้ว จะถือว่าข้อตกลงระหว่างท่านกับ Booking.com BV เป็นอันสิ้นสุด ที่พักของท่านจะไม่ปรากฎหรือเปิดให้จองผ่านเราอีกต่อไปทั้งบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum