จะเพิ่มราคาให้ห้องพัก 1 ประเภทหรือมากกว่าได้อย่างไร?

หากต้องการอัปเดตราคาและจำนวนห้องของประเภทห้องที่ต้องการก็สามารถทำได้ง่ายดายผ่านเอกซ์ทราเน็ต

ตัวเลือกด้านล่างนี้จะมีให้เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน

หากปฏิทินของท่านแสดงแบบรายเดือน (30 วัน) ในหน้าเดียว โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก ปฏิทิน” (หรือชื่อห้องที่เกี่ยวข้อง)

2. คลิก "กำหนดช่วงเวลาระยะยาว" เพื่อกำหนดวันที่เริ่มต้น รวมถึงวันในสัปดาห์ที่ต้องการใช้ราคา

3. ท่านสามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดในปฏิทิน หรือทำเครื่องหมายถูกในกล่อง "ไม่มีวันสิ้นสุด" จากนั้นคลิก "เลือกวันที่" เพื่อบันทึก

4. คลิก "ปรับราคา" จากนั้นระบุราคาในช่อง "ราคาสำหรับช่วงวันที่นี้"

5. เลือก "บันทีกการเปลี่ยนแปลง"

6. ทำตามขั้นตอนข้างต้นอีกครั้งโดยเปลี่ยนประเภทห้องพักที่ต้องการไปเรื่อย ๆ


 
หากปฏิทินของท่านแสดงในรูปแบบอื่น โปรดทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้

1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก ปฏิทิน

2. คลิกลูกศรถัดจากราคาที่ต้องการเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

3. คลิก “แก้ไข” ซึ่งอยู่ถัดจากหัวข้อ “ราคา”

4. เลือกราคา ช่วงวันที่ และวันที่ต้องการแสดงราคานี้ จากนั้นคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

5. ทำขั้นตอนเดิมซ้ำกับประเภทราคาที่ต้องการและประเภทห้องที่เกี่ยวข้อง

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum