จะเปลี่ยนระยะเข้าพักขั้นต่ำของแต่ละราคาได้อย่างไร?

ท่านสามารถเปลี่ยนระยะเข้าพักขั้นต่ำที่จะให้ลูกค้าจองได้โดยเข้าสู่ระบบเอกซ์ทราเน็ตและดำเนินการดังนี้:

1. เข้าสู่เอกซ์ทราเน็ต คลิกแท็บ “ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง” จากนั้นเลือก “ปฏิทิน”

2. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากราคาที่ต้องการเพื่อดูตัวเลือกเพิ่มเติม

3. ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดแต่ละข้อโดยใส่ตัวเลขในกล่องสีขาวถัดจากหัวข้อ “พักอย่างน้อย”

ระบบจะบันทึกให้อัตโนมัติเมื่อท่านคลิกพื้นที่ใดก็ได้ในหน้านี้

 

คำแนะนำ:

ท่านสามารถตั้งข้อกำหนดสำหรับช่วงระยะเวลาที่ยาวขึ้นได้โดยคลิก 'แก้ไข' ซึ่งอยู่ถัดจาก “พักอย่างน้อย”

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน โปรดคลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum