จะตั้งราคาที่ไม่สามารถรับเงินคืนได้อย่างไร?

ด้วยราคาที่ไม่สามารถรับเงินคืน ลูกค้าจะชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อทำการจองเสร็จสิ้น และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมหากยกเลิกการจอง

ลูกค้าจะชำระเต็มจำนวนเมื่อทำการจอง และจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากยกเลิก

จะตั้งราคาที่ไม่สามารถรับเงินคืนได้อย่างไร?

ท่านอาจมีหลายตัวเลือกในการเพิ่มราคาที่ไม่สามารถรับเงินคืน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทที่พักของท่าน

1. ขั้นแรกตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านได้สร้างนโยบายยกเลิกการจองสำหรับราคาที่ไม่สามารถรับเงินคืนแล้ว คลิกแท็บ "ที่พัก" ในเอกซ์ทราเน็ตของท่าน และเลือก "นโยบาย" ใต้หัวข้อ "นโยบายยกเลิกการจองและการชำระเงินล่วงหน้า" คลิก "กำหนดนโยบายยกเลิกการจองใหม่" และเพิ่มนโยบาย "ไม่สามารถคืนเงินได้" เพื่อกำหนดว่าลูกค้าจะต้องชำระเงินเท่าไรหากยกเลิกการจอง

2. เพิ่มประเภทราคาใหม่ในแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง":

เลือก "ประเภทราคา" จากนั้นคลิก "เพิ่มประเภทราคาใหม่" และกรอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมด

คลิก "ตรวจสอบประเภทราคา" เพื่อเช็คข้อมูล จากนั้นคลิก "บันทึกประเภทราคา"  

3. ประเภทราคาที่เพิ่งเพิ่มใหม่จะปรากฏในเมนู "ปฏิทิน" ของแท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง"

หากท่านไม่พบตัวเลือกนี้ในเอกซ์ทราเน็ต โปรดดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

1. คลิก "ปฏิทิน" (หรือชื่อห้องที่ต้องการเพิ่มราคา) ใต้แท็บ "ราคาและจำนวนห้องว่างที่เปิดให้จอง" ในเอกซ์ทราเน็ตเพื่อเลือกห้องที่ท่านต้องการเพิ่มราคาประเภทนี้

2. เลือกวันที่หรือช่วงวันที่ต้องการ

3. เลือก "ปรับการเข้าพักเงื่อนไขคืนเงินได้" ซึ่งอยู่ทางขวาของหน้าจอ จากนั้นคลิก "ไม่สามารถคืนเงินได้"

4. เลือก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" เมื่อดำเนินการเสร็จ

กลับไปยังหน้าหลัก Back to Partner Forum